Cum recunosti un copil supradotat


Cum poti recunoaste daca esti un copil supradotat?

In primul rand, te poti uita pe lista de mai jos. Daca intrunesti una sau mai multe dintre aceste insusiri de personalitate, este posibil sa te afli printre ei. Insa pentru o atenta validare, noi te invitam sa partici la o testare individuala cu un specialist 😉

Un copil supradotat……………

  • foloseşte un vocabular bogat şi adecvat;
  • este eficient în comunicarea vorbitǎ sau scrisǎ;
  • are un bagaj de lecturǎ bogat, preferând de obicei cǎrţi pentru adulţi;
  • doreşte sǎ discute materialele citite;
  • are un interes deosebit pentru o arie de cunoştinţe, în care gǎseşte motivaţie şi pasiune;
  • consumǎ timp pentru pasiunea proprie şi pentru proiecte speciale;
  • are rezultate şcolare deosebit de bune pe anumite zone de interes;
  • întelege ce este bine sau rǎu într-o activitate şi gǎseşte cǎi de optimizare;
  • descoperǎ valenţe noi la idei vechi ;
  • are o memorie deosebitǎ pe arii de interes şi stǎpâneşte repede conceptele şi abilitǎţile de bazǎ ;
  • nu are rǎbdare cu procedeele de rutinǎ şi cu abilitǎţile automate;
  • pune întrebǎri penetrante în particular, la nivelul cauzelor şi al motivelor;
  • gǎseşte plǎcere în activitǎţi intelectuale;
  • recunoşte repede relaţii;
  • îi plac structurile, ordinea şi consistenţa;
  • aratǎ virtuozitate şi are multe hobby-uri;
  • gândeşte critic, este sceptic şi evalueazǎ prin teste în care acoperǎ toate posibilitǎţile;
  • este plin de umor;
  • gândeşte în afara eului propriu;
  • este interesat de ceea ce este bun sau rǎu, drept sau nedrept;
  • învaţǎ rapid;
  • poate sǎ-şi concentreze atenţia un timp îndelungat;
  • este sensibil sufleteşte;
  • aratǎ compasiune pentru alţii;
  • este perfecţionist;
  • prezintǎ intensitate a trǎirilor;
  • are sensibilitate moralǎ;
  • prezintǎ curiozitate neobisnuitǎ ;
  • este foarte perseverent în ariile proprii de interes;
  • este hiper energic;
  • preferǎ compania celor mai în vârstǎ ;
  • citeşte devreme (este precoce) şi este avid de cunoştinţe;
  • este foarte creativ;
  • are tendinţa de a contesta autoritatea;
  • are abilitǎţi în folosirea numerelor ;
  • raţioneazǎ bine, fiind un bun gânditor;
  • are multe idei de împǎrţit cu alţii;
  • este un strǎlucit gânditor, însǎ e distrat şi neatent la detaliile neimportante;
  • deosebeşte cu uşurintǎ detaliile importante şi relevante de celelalte;
  • oferǎ rǎspunsuri neobişnuite şi neaşteptate la probleme;
  • poate atinge nivele înalte de gândire abstractǎ;
  • comunicǎ eul propriu prin mijloace variate (verbale, kinestetice, limbajul corpului etc.);
  • adunǎ o mare cantitate de informaţii în domeniile de interes;
  • îşi aminteşte rapid fapte;
  • este frecvent perceput de alţii ca lider;
  • este cooperant în grupuri;
  • acceptǎ responsabilitǎţi;
  • se adapteazǎ cu usurinţǎ la situaţii noi;
  • este încrezǎtor în colegi şi candid în opiniile depre oameni;
  • îi plac schimbǎrile;
  • cere puţinǎ direcţionare din partea profesorilor;
  • sunt mai interesaţi de raspunsuri la întrebǎri de tip „cum” şi „de ce” decât la alte tipuri de întrebǎri;
  • pot lucra independent mult mai devreme decat alţii;
  • sunt adesea diagnosticaţi ca hiperactivi;
  • sunt interesaţi de lucruri neobişnuite sau stranii;
  • dovedesc interes deosebit pentru activitǎţile intelectuale şi artistice;
  • percep cu uşurintǎ asemǎnǎrile, diferenţele şi anomaliile;
  • deseori „atacǎ” materiale complexe, descompunându-le în pǎrţi componente simple şi le analizeazǎ sistematic;
  • sunt gânditori, fluenţi, capabili sǎ genereze posibilitǎţi, consecinţe sau idei înrudite;
  • gândesc flexibil, abordând o problemǎ pe mai multe cǎi;
  • sunt originali şi deseori neconvenţionali în rezolvarea de probleme;
  • pot gǎsi relaţii între obiecte, fapte şi idei neînrudite;
  • sunt doritori de inţelegere complexǎ;
  • construiesc deseori ipoteze de genul „dar dacǎ”;
  • sunt sensibili la frumos şi atraşi de valorile artistice
Be Sociable, Share!